ROZHODNUTÍ

k stavebnímu povolení na komunikaci, která z ulice Na Hradbách  umožní dopravní obslužnost budoucí výstavby v lokalitě. 

- na nově navrhovanou komunikaci budou napojeny dvě parkoviště a čtyři samostatné sjezdy k plánovaným projektům 

- plánovaný termín dokončení prosinec 2022

Nový ÚP - textová část 

Nový ÚP - plocha Z40

Nový ÚP - hl. výkres 


OZNÁMENÍ

o zahájení společného územního a stavebního řízení
"Středisko sportu dětí a mládeže Na Hradbách, Mikulov"
- stavba obsahuje tenisovou halu, venkovní tenisové svorce a zázemí
SOUHLASNÉ STANOVISKO

Závazné stanovisko s povolením stavby vydává Městský úřad v Mikulově, odbor stavební a životního prostředí.  Správní orgán souhlasí dle stavebního zákona s umístěním a povolením stavby "Vodovodní a kanalizační přípojka" od města Mikulova.

Celý dokument si můžete stáhnout nížeVYJÁDŘENÍ Z HLEDISKA ÚP

k pozemku v souladu se schváleným Územním plánem sídelního útvaru Mikulov a dále regulačním plánem "Mikulov, Na Hradbách" k následujícímu využití:
Ou - pozemky pro služby pro sportovce
Os - pozemky pro sportovní stavby

Celkový popis a možnosti území naleznete v přiložením dokumentu vydaném dne 14.9.2020 ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Město Mikulov podalo žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nazvané "Mikulov - TI v lokalitě Na Hradbách" - stavba bude obsahovat:

- komunikaci a zpevněné plochy
- kanalizaci
- vodovod
- plynovod
- elektrorozvody NN
- veřejné osvětlení a jiné..


ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

AKTUÁLNĚ - Město Mikulov Rozhodnutí o umístění stavby dne 9.2.2021 nazvané "Mikulov - TI v lokalitě Na Hradbách" 

DALŠÍ DOKUMENTY VÁM RÁDI POŠLEME NA VYŽÁDÁNÍ


Studie navrhovaných apartmánů

Líbí se Vám projekt?

DOMLUVTE SI S NÁMI SCHŮZKU
tel.: +420 773 577 200